Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του site μας και τη βελτίωση της online εμπειρία σας.
Πατήστε "Αποδοχή Cookies" για να συνεχίσετε ή επιλέξτε "Περισσότερες πληροφορίες" για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.

Οι επιτυχόντες μας

Οι επιτυχόντες του φροντιστηρίου μας

Για τον υπολογισμό των μορίων σας πλοηγηθείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

www.pe03.gr/abc/moria/moria.htm

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του νόμου 4485/17 τα επιστημονικά πεδία είναι:

1ο Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2ο Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Με βάση την Υ. Α. Φ. 253/142542/Α5, ΦΕΚ 2995/τ. Β’/31-8-2017, οι σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατανέμονται στα τέσσερα επιστημονικά πεδία ως ακολούθως:

Σχολές και τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου 2018 – Βάσεις σχολών και τμημάτων
http://www.pe03.gr/abc/mixanografiko/mixanografiko-sxoles-1ou-pediou.html

Σχολές και τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου 2018 – Βάσεις σχολών και τμημάτων
www.pe03.gr/abc/mixanografiko/mixanografiko-sxoles-2ou-pediou.html

Σχολές και τμήματα του 3ου Επιστημονικού Πεδίου 2018 – Βάσεις σχολών και τμημάτων
http://www.pe03.gr/abc/mixanografiko/mixanografiko-sxoles-3ou-pediou.html

Σχολές και τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου 2018 – Βάσεις σχολών και τμημάτων
www.pe03.gr/abc/mixanografiko/mixanografiko-sxoles-4ou-pediou.html

Πρόγραμμα για το Γυμνάσιο
Στο ΑΡΤΙΟ λειτουργεί πρόγραμμα υποστήριξης και προετοιμασίας και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την εμπέδωση των γνώσεων στα βασικά μαθήματα, να αναπτύξουμε τον τρόπο σκέψης των παιδιών, να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον τους για τη γνώση και την επιστήμη και να θέσουμε τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις και κυρίως για το Λύκειο.
Το πρόγραμμα του ΑΡΤΙΟΥ για το Γυμνάσιο αποσκοπεί στην αφομοίωση των απαιτούμενων γνώσεων στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τα Νέα και τα Αρχαία Ελληνικά και διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.

Τμήματα & Προγράμματα
Στο ΑΡΤΙΟ ειδικά για το Γυμνάσιο λειτουργούν μικρά τμήματα (4-6 μαθητών) που σχηματίζονται με βάση τις ανάγκες αλλά και τους στόχους των μαθητών. Έτσι μέσα από την άμιλλα των μαθητών του τμήματος ο καθένας επωφελείται και από τις γνώσεις των άλλων.
Υπάρχει ιδιαίτερα συχνή επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς για την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και την ενίσχυσή τους σε μαθησιακό και ψυχολογικό επίπεδο.

Πρόγραμμα για την Α΄ Λυκείου
Από́ το Γυμνάσιο στο Λύκειο:
Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο ακολουθείται από μια περίοδο προσαρμογής. Η δυσκολία των μαθημάτων είναι σίγουρα μεγαλύτερη και η αξιολόγηση της προόδου γίνεται με διαφορετικά κριτήρια, με αποτέλεσμα οι βαθμοί στην Α ΄Λυκείου να είναι σημαντικά χαμηλότεροι για τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών. Πράγματι, η Α ΄Λυκείου δεν είναι απλά η τάξη μετά τη Γ΄ Γυμνασίου, αλλά η επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.
Η Α΄ Λυκείου είναι καθοριστική τάξη, γιατί θεμελιώνονται οι γνώσεις στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Ελληνική Γλώσσα, θέτοντας τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις.
Η ύλη της Α΄ Λυκείου με βάση το νέο αναλυτικό πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητική και χρειάζεται ειδική εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Η εμπειρία και το πρόγραμμα του ΑΡΤΙΟΥ εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Στη Β΄ Λυκείου το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει αρκετές ώρες στα μαθήματα Γενικής Παιδείας που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των μαθητών για το σχολείο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα μαθήματα εκείνα που εμπεριέχουν γνώσεις απαραίτητες για τη Γ΄ Λυκείου.
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών της Β΄ Λυκείου είναι η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου και η οργάνωση του τρόπου διαβάσματος ώστε να γίνει πιο αποδοτικό.

Προγράμματα Προετοιμασίας Γ ΄Λυκείου
(για μαθητές της Β΄ Λυκείου)
Με το Νέο Εξεταστικό Σύστημα, που οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα, διευρύνεται η ύλη των μαθημάτων αυτών και αναλογικά αυξάνεται η δυσκολία τους. Στο ΑΡΤΙΟ, η προετοιμασία για την ύλη των Πανελληνίων Εξετάσεων ξεκινά από τη Β΄ Λυκείου με ειδικά Προγράμματα Προετοιμασίας. Στόχος των Προγραμμάτων Προετοιμασίας είναι οι μαθητές να κατανοήσουν από νωρίς τις νέες έννοιες και την ειδική επιστημονική ορολογία στα πιο απαιτητικά μαθήματα και να είναι σε θέση την επόμενη χρονιά να ολοκληρώσουν έγκαιρα την ύλη και να αντιμετωπίζουν με άνεση θέματα αυξημένης δυσκολίας, όπως αυτά των Πανελληνίων Εξετάσεων. Επίσης, η εξοικείωση των μαθητών με την ύλη των Εξετάσεων από τη Β΄ Λυκείου τους δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά που αντισταθμίζει σε ένα βαθμό το άγχος των Πανελληνίων.
Τα μαθήματα προετοιμασίας ξεκινούν να διδάσκονται το Σεπτέμβρη και εξαρτώνται από την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και το Επιστημονικό Πεδίο που σκοπεύει κάθε μαθητής να επιλέξει στη Γ΄ Λυκείου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Η ύλη των Εξετάσεων ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ολοκληρώνεται το Μάρτιο. Έτσι, υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να αφομοιώνονται οι γνώσεις στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και δύο ολόκληροι μήνες για τις τελικές επαναλήψεις.
Τα προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα λειτουργούν ως αφορμή για επανάληψη, αλλά και ως προσομοίωση των Εξετάσεων, βοηθώντας τους υποψηφίους να βελτιώνουν τον τρόπο γραφής τους και να αποκτούν την απαιτούμενη εμπειρία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Από την Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα ή δύο από τα παρακάτω Επιστημονικά Πεδία ανάλογα με το τέταρτο ή και το πέμπτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά:
Επιστημονικό Πεδίο Νομικών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, επιλέγοντας το μάθημα των Λατινικών

Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής, επιλέγοντας το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας.

Να σημειωθεί ότι στο Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής υπάρχει απώλεια μορίων λόγω χαμηλότερων συντελεστών στον υπολογισμό της βαθμολογίας.

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών
Από την Ομάδα των Θετικών Επιστημών οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα ή δύο από τα παρακάτω Επιστημονικά Πεδία ανάλογα με το τέταρτο ή και το πέμπτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά:
Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, επιλέγοντας το μάθημα των Μαθηματικών Προσανατολισμού,

Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής, επιλέγοντας το μάθημα της Βιολογίας Προσανατολισμού,

ή το Επιστημονικό Πεδίο Παιδαγωγικών Σπουδών, επιλέγοντας το μάθημα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας.

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Από την Ομάδα των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα ή δύο από τα παρακάτω Επιστημονικά Πεδία ανάλογα με το τέταρτο ή και το πέμπτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά:
Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής, επιλέγοντας το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας,

Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής, επιλέγοντας το μάθημα της Βιολογίας Προσανατολισμού,
Να σημειωθεί ότι στο Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής υπάρχει απώλεια μορίων λόγω χαμηλότερων συντελεστών στον υπολογισμό της βαθμολογίας.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΚΘΕΣΗ, ΑΡΧΑΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΚΘΕΣΗ, ΑΡΧΑΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΚΘΕΣΗ, ΑΡΧΑΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ

ΛΥΚΕΙΟ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΕΚΘΕΣΗ, ΑΡΧΑΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :
ΘΕΩΡΗΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΘΕΣΗ, ΑΡΧΑΙΑ, ΛΑΤΙΝΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΘΕΣΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΘΕΣΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΟΘ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :
ΘΕΩΡΗΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΘΕΣΗ, ΑΡΧΑΙΑ, ΛΑΤΙΝΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΘΕΣΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΘΕΣΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΟΘ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Στο Άρτιο πρωταρχικός μας στόχος είναι να υποστηρίξουμε γνωστικά και ψυχολογικά όλους τους μαθητές μας στην απαιτητική διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων, να διασφαλίσουμε την επιτυχία τους και να τους βοηθήσουμε για το επόμενό τους βήμα.
Πράγματι κάθε χρόνο οι προσπάθειές μας ανταμείβονται με τις επιτυχίες των μαθητών μας με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στη σχολή πρώτης προτίμησης.

Ακολουθεί η λίστα με τους επιτυχόντες :

 

ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΣΟΝΟ ΕΛΕΝΗ - ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΤΑΤΣΙΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΤΣΟΥΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ)

ΜΠΟΥΤΛΑ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΜΠΕΡΤΕ ΕΛΕΝΗ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΓΚΑΝΑΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΡΙΣΗ ΕΛΕΝΗ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΓΙΩΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΜΠΕΡΤΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΚΗ)

ΜΗΛΙΟΥΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΚΗ)

ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)

ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΘ (ΘΕΣ/ΚΗ)

ΤΖΙΤΣΚΑ ΞΑΝΘΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΚΗ)

ΤΣΑΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΚΑΤΖΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΣ/ΚΗ)

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)

ΓΚΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΚΗ)

ΡΙΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)

ΤΣΑΛΤΑ ΑΘΗΝΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΙΝΑΚΑ ΕΥΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)